Quay lại

CENTRE HOTEL

Địa chỉ

18-20 Phạm Phú Thứ, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam


Chủ đầu tư

CENTRE HOTEL


Thời gian hoàn thành

Khách sạn


Thông tin sản phẩm

3 thang máy 750 kg, 9-11 stop.


Lượt xem

658

Quay lại

Vị Trí Dự Án

 

Các Dự Án Khác