Quay lại

KHÁNH LINH HOTEL

Địa chỉ

388 Trưng Nữ Vương, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam


Chủ đầu tư

KHÁNH LINH HOTEL


Thời gian hoàn thành

Khách sạn


Thông tin sản phẩm

90m/ph-11stops-630kg


Lượt xem

997

Quay lại

Vị Trí Dự Án

 

Các Dự Án Khác