Quay lại

SEN VÀNG HOTEL

Địa chỉ

173 Hồ Nghinh, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam


Chủ đầu tư

SEN VÀNG HOTEL


Thời gian hoàn thành

Khách sạn


Thông tin sản phẩm

7stops-630kg-90m/phút


Lượt xem

532

Quay lại

Vị Trí Dự Án

 

Các Dự Án Khác