Quay lại

ALISIA HOTEL

Địa chỉ

169 Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam


Chủ đầu tư

ALISIA HOTEL


Thời gian hoàn thành

Khách sạn


Thông tin sản phẩm

2 thang máy 630kg, 13 stop


Lượt xem

588

Quay lại

Vị Trí Dự Án

 

Các Dự Án Khác